Mijn naam is Chantal van Schaik-Verboven en ik ben Europees specialist Oogheelkunde en lid van het European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO).

Als Brabantse ben ik ben ik voornamelijk werkzaam bij Veterinaire Specialisten in Vught en Eyes dierenkliniek in Breda. Daarnaast bezoek ik regelmatig dierentuinen voor oogonderzoeken bij verschillende diersoorten met oogproblemen.

 

Een keer per maand ben ik aanwezig bij dierenartsenpraktijk Ell voor het uitvoeren van oogonderzoeken op erfelijke aandoeningen. U kunt hiervoor een afspraak maken via de balie van de praktijk, telefoonnummer 04 95 55 12 25. Voor meer informatie over ECVO onderzoek of het insturen van formulieren kunt u mailen naar oogonderzoek@dapell.nl.

Wij vragen u een half uur voorafgaande aan het onderzoek aanwezig te zijn op de praktijk om de ogen van uw hond te druppelen met een pupil-verwijdende oogdruppel, zodat deze de tijd krijgt om in te werken.

Na het oogonderzoek zal de uitslag direct met u worden besproken en krijgt u de uitslag direct mee.