Interne Geneeskunde

 

Interne geneeskunde is een breed vakgebied dat zich bezighoudt met de diagnose en behandeling van ziektes van de organen in het lichaam. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere maag-darmklachten, lever- en nieraandoeningen, maar ook aan hormonale problemen zoals suikerziekte. Deze ziektes zijn aan de buitenkant niet altijd zichtbaar, waardoor regelmatig verder onderzoek zoals bloedonderzoek, echo’s of endoscopieën  gedaan worden om meer duidelijkheid te krijgen. Dit laatste is vooral noodzakelijk als de klachten ondanks behandeling blijven aanhouden. Elk dier en elke klacht vereist een specifieke aanpak, waardoor twee vrijwel identieke problemen vaker toch verschillende onderzoeken en/of behandelingen vereisen.  Een simpele voedingsaanpassing kan soms al voldoende zijn om de klachten te verhelpen. In andere gevallen moeten meerdere stappen van een stappenplan doorlopen worden om de klachten te verhelpen.

In onze praktijk heeft dierenarts Ellen Lemmen zich toegelegd op dit specifiek vakgebied. Ze heeft de cursus interne geneeskunde van de European School of Advanced Veterinary Studies in 2022 afgerond en volgt regelmatig bijscholingen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Haar zullen jullie vooral zien als de internistische klachten blijven aanhouden, snel terugkomen of een specifiekere behandeling vereist is.