Geiten

Regelgeving

Geiten houden is een leuke hobby, maar er komen natuurlijk ook verantwoordelijkheden bij kijken. Aan de ene kant gaat ’t dan om regelgeving en anderzijds bestaan er infecties, waaronder een zoönose, Q-koorts. Eigenaren van geiten zijn verplicht om de verblijfplaats en de dieren te registereren. Op de website van de RVO leest u hier meer over.

Q-koorts is een bacteriële infectie, waarbij de besmette dieren zelf geen verschijnselen vertonen. Abortus van de lammeren is het meest opvallende verschijnsel. Daarbij kunnen ook dode of slappe lammeren worden geboren.

Vaccinatie voor Q-koorts is verplicht voor bedrijven met melkschapen en melkgeiten of lammetjesaaidagen. Ook kinderboerderijen, dierentuinen, zorgboerderijen en houders van schapen in rondtrekkende kuddes dienen hun dieren te vaccineren.

Hobbyhouders met minder dan 50 dieren hoeven deze niet te vaccineren maar mogen dit wel.