Bedrijfsbegeleiding

Optimaliseren van de bedrijfsresultaten

Bedrijfsbegeleiding is voor veel veehouders de rode draad in hun bedrijfsvoering. Ieder rundveebedrijf heeft zijn vaste bedrijfsdierenarts, die de specifieke kennis over het bedrijf heeft. Het doel van de bedrijfsbegeleiding is de diergezondheid en de technische resultaten te verbeteren of optimaal te houden. De bedrijfsbegeleiding wordt door vijf erkende rundveedierenartsen uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat de bedrijfsbegeleiding zo optimaal mogelijk verloopt, wordt de dierenarts tijdens het bedrijfsbezoek niet ingeschakeld voor spoedgevallen. De begeleiding kan zo ongestoord plaats vinden.

Melkveebedrijven

Tijdens het reguliere bedrijfsbezoek (vaak 1 x per 4 weken) wordt de totale bedrijfsvoering doorgelicht of aandacht besteed aan specifieke deelgebieden van de bedrijfsvoering: vruchtbaarheid, melkproductie, klauwgezondheid, uiergezondheid en jongvee opfok. Hierbij spelen huisvesting, management en voeding een belangrijke onderliggende rol.
Lopende ziektepreventieprogramma’s komen ook aan de orde, dus bijbehorende acties, zoals bloedafname en vaccinaties kunnen aansluitend worden uitgevoerd. Waar nodig overleggen wij met andere partijen; de Gezondheidsdienst (GD), tweedelijns collega’s, voorlichters uit de veevoerindustrie enzovoort.

Vleeskalverbedrijven

Bedrijfsbezoeken op vleeskalverbedrijven richten zich voornamelijk op preventie van ziektes. Hierbij is het van belang om inzicht te krijgen in de dynamiek van infecties op het bedrijf. Deze infecties betreffen meestal het maagdarmkanaal en/of luchtwegen. Preventie bestaat uit een combinatie van management, voeding, ventilatie en vaccinatie.

Naast het werk op de rundveebedrijven, begeleiden de rundveedierenartsen met enige regelmaat studiegroepen en geven lezingen. Hierbij wordt soms een deskundige gastspreker uitgenodigd om een lezing voor onze veehouders te verzorgen. Wij vinden het belangrijk dat er goede informatie op onze bedrijven terecht komt. Door begeleiding, regelmatige nieuwsbrieven per email, studiegroepen en lezingen proberen wij dit te bereiken.