Laboratorium

In ons laboratorium kunnen wij diverse onderzoeken verrichten gericht op rundvee. De meest voor komende onderzoeken worden gedaan op melk en mest.

Melkonderzoek:

Wij hebben de mogelijkheid om op melk celgetal te bepalen met behulp van de DCC-tester. Dit apparaat geeft zeer nauwkeurig het celgetal weer.

Wij voeren ook veel bacteriologisch onderzoek op melk uit. Met dit onderzoek worden bacteriën in de melk aangetoond, wordt de betreffende bacterie getypeerd, en bepalen we (indien nodig) de gevoeligheid van de bacterie. Zo weet u met welke middelen u de koe kunt behandelen. Om onze manier van bacteriologisch onderzoek te controleren, doen wij al jaren mee aan een kwaliteitscontrole systeem aangestuurd door de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer. Onze laboranten behalen nagenoeg altijd een 100% score!

Met de Delvo-test kunnen wij in melkmonsters van individuele koeien bepalen of er nog resten antibioticum zitten.

Mestonderzoek:

In de mest van jonge kalveren van meestal nog geen 14 dagen oud, kunnen we met de Bodia-sneltest bepalen of er een of meerdere verwekkers van kalverdiarree zitten. Ook kan hiermee bepaald worden welke ziekte verwekkers er aanwezig zijn.

Mest van oudere dieren (kalveren > 14 dagen, jongvee, koeien) kan worden onderzocht op aanwezigheid van coccidiose, maagdarmwormen en longwormen.

Materiaal voor laboratoriumonderzoek zoals melk- en mestmonsters kunt u tot 13.00 uur bij het ontvangstloket van de sectieruimte/laboratorium aanbieden. Deze worden diezelfde dag nog behandeld. Monsters die later binnen komen, worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.