Herkauwers en Hobby boerderijdieren

Rundvee, (melk)geiten, schapen, alpaca's, wallabies en hobbyvarkens 

Al deze diersoorten worden door onze landbouwhuisdierenartsen bediend.
De bedrijfsmatig gehouden dieren (melkvee, vleesvee, vleeskalveren en melkgeiten) maken meestal gebruik van regelmatige preventieve bedrijfsbegeleiding. Daarnaast staan we klaar om in te springen bij zieke dieren en spoedgevallen zoals verlossingen. De hobbymatig gehouden dieren bezoeken we voornamelijk op afroep.
We zorgen dat voor al uw dieren 24/7 iemand van ons team beschikbaar is om u te helpen.
Ook telefonisch zijn we altijd bereikbaar en indien nodig kunt u overleggen met uw vaste dierenarts of dienstdoende vervanger.