Herkauwers

Koeien, geiten, schapen, alpaca’s, lama’s en varkens

Deze laatste hoort strikt genomen niet in de rijtje thuis, maar valt binnen onze praktijk wel onder deze groep. Wat voorheen de dierenartsen van de “landbouwhuisdieren” werden genoemd, valt nu onder de noemer herkauwers. Heeft u een professioneel rundvee- of melkgeitenbedrijf of heeft u in de achtertuin een hangbuikzwijntje lopen? Dan kunnen onze dierenartsen u helpen in de preventieve of curatieve diergeneeskunde. Is er een schaap ziek of moet de alpaca gecastreerd worden, ook hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling herkauwers.