Koliek

Koliek bij het paard is een veelvuldig voorkomend ziektebeeld. Koliek is een verzamelnaam voor de verschillende oorzaken die voor buikpijn kunnen zorgen bij paarden.

Symptomen

De symptomen kunnen erg uiteenlopen. Lichte koliekverschijnselen zijn bijvoorbeeld niet willen eten, gapen, krabben, gestrekt staan en vaak kleine beetjes plassen. Bij een wat ernstigere koliek gaan paarden vaak zweten en liggen en rollen veel.

Koliek kan acuut ontstaan, maar ook langzaam steeds een beetje erger worden.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor koliek, waarvan de meest voorkomende hieronder worden genoemd:

Krampkoliek

Bij krampkoliek hebben de paarden buikpijn, doordat de darmen plotseling erg vaak samentrekken. Dit kan veroorzaakt worden door heel veel verschillende factoren. Deze vorm van koliek is meestal niet zo ernstig.

Gaskoliek

Bij gaskoliek is de dikke darm van het paard overvuld met gas. Dit kan veroorzaakt worden door verandering van voer (bijvoorbeeld door plotseling teveel vers gras). De overvulling veroorzaakt buikpijn en zal voor koliekverschijnselen zorgen.

Verstopping

De dikke darm van het paard kan verstopt raken. Meestal gebeurt dit na het eten van teveel stro, maar het kan ook ontstaan door te weinig beweging. Stro is iets moeilijker te verteren, dus bij een te grote hoeveelheid stro ineens, kan het ophopen in de dikke darm. Een andere vorm van verstopping, is een verstopping als gevolg van zandophoping.

Zandkoliek

Teveel zandopname bij het grazen of hooi eten van een zandgrond, kan zandkoliek veroorzaken. Het zand schuurt in de darmen en zorgt er ook voor dat de darmen minder goed kunnen bewegen. In ernstige gevallen hoopt er zoveel zand op, dat er een verstopping ontstaat.

Liggingsverandering

De darmen van een paard zijn erg beweeglijk en hangen relatief los in de buik. Er kan dus vrij makkelijk een gedeelte van de darm verplaatsen en daardoor problemen veroorzaken. Dit soort koliek kan ernstig zijn.

Darmdraaiing

Koliek als gevolg van een draaiing van de darm, ontstaat meestal acuut en is vaak heel heftig. De bloedtoevoer naar het gedraaide gedeelte wordt afgeklemd en dit veroorzaakt een heftige pijn.

Therapie

Bij koliek is het zaak om het paard zo snel mogelijk te laten controleren. Het onderzoek is erg belangrijk om de ernst van de koliek te kunnen inschatten. Na het onderzoek zal bepaald worden welke behandeling toegepast gaat worden. De koliek kan soms met alleen een injectie opgelost worden, maar soms is het bijvoorbeeld nodig om ook olie toe te dienen als laxeermiddel. In ernstige gevallen is het soms nodig dat het paard geopereerd wordt. Deze gevallen zullen wij doorsturen naar een kliniek waar chirurgie mogelijk is.