Vruchtbaarheid

Van teef tot pup

Officiële HD en ED foto’s

Om de hondenpopulatie gezond te houden, is het belangrijk om ook met beleid te fokken. Of het nu gaat om een toevallig nestje of een professionele fokker, het is altijd belangrijk om de gezondheid van de honden te controleren. Wij kunnen hierin begeleiden en adviseren. Bij veel rassen zijn een klinisch onderzoek en röntgenologisch onderzoek verplicht om de juiste ouderdieren te selecteren. Ook als dit niet verplicht is, wordt dit vaak gedaan om problemen met de pups te voorkomen. Voor officiële heup- en/of elleboogfoto’s kunt u bij ons terecht. Bij een dergelijk onderzoek worden onder verdoving foto’s gemaakt van heupen en/of ellebogen en deze worden ter beoordeling opgestuurd naar een onafhankelijke commissie. Per ras zijn er richtlijnen tot welke score met de honden gefokt mag worden.

Progesteron

Als de teef en reu geselecteerd zijn en de teef is loops, is het natuurlijk belangrijk om het juiste tijdstip van dekken te weten. Hiervoor kan progesteron worden gemeten in het bloed. Hiervoor maken wij gebruik van de Immulite om een zo betrouwbaar mogelijke voorspelling te doen voor het juiste dektijdstip. We nemen een kleine hoeveelheid bloed af en dit wordt onderzocht in een apparaat, Immulite genaamd. Hieruit rolt een waarde voor de hoeveelheid progesteron in het bloed. Als de progesteron voldoende is gestegen, wordt de ovulatie in gang gezet en is dus het juiste dektijdstip in beeld. Soms woont de reu niet in de buurt en dan is het heel belangrijk om te weten wanneer de teef naar de reu moet.

Dekking

Bij gezelschapsdieren moet een dekking op natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Dit is wettelijk geregeld in Nederland. Als honden niet op een natuurlijke wijze gedekt kunnen worden, moeten we ons afvragen of we wel willen fokken met deze honden. Enkel bij tijdelijke redenen waarbij geen natuurlijke dekking mogelijk is, is het wettelijk toegestaan om KI (kunstmatige inseminatie) uit te voeren. Dit is dus een uitzonderingssituatie. Een KI gaat altijd in overleg met de dierenarts, en kan op 2 manieren. De eenvoudigste manier is waarbij sperma wordt afgenomen van de reu en dit via een pipet wordt ingebracht in de vagina van de teef. Daarnaast bestaat ook de endoscopische KI, deze geeft een betrouwbaarder resultaat. 

Echo dracht

Vanaf 4 weken dracht kan er met een echo apparaat gekeken worden of de dekking resultaat heeft gehad. We kunnen dan vruchtjes herkennen in de baarmoeder. Hiervoor wordt een stukje van de vacht geschoren onder de buik, er wordt gel aangebracht op de huid en de echosonde wordt tegen de buik gehouden. We zien dan met vocht gevulde bolletjes, met daarin de vruchtjes, de pups. Dan is de hond drachtig. Een echo dracht dient dus niet voor het tellen van de hoeveelheid pups! 

Foto dracht

Een week voor de uitgerekende datum kunnen we een röntgenfoto maken om te zien hoeveel pups er te verwachten zijn. Bij grote aantallen is het soms moeilijk om te tellen hoeveel er zijn, omdat ze elkaar overlappen. Bij kleine aantallen kun je precies zien hoeveel pups er zijn. Een röntgenfoto is in deze fase van de dracht niet schadelijk en biedt duidelijkheid over wat u te wachten staat tijdens de bevalling. 

Keizersnede

Een keizersnede komt voor bij honden en heel zelden bij katten. Indien een hond niet zelf kan bevallen is een operatie nodig, een keizersnede of sectio caesarea. Als een hond zelf kan bevallen, geeft dit natuurlijk de voorkeur. Bij een keizersnede wordt de hond aan het infuus gelegd en daarna verdoofd. We halen de pups of kittens uit de baarmoeder door een incisie in de buik. Daarna wordt de navelstreng afgeklemd en doorgesneden. De jonge dieren komen onder een warmtelamp te liggen tot ze bij hun moeder kunnen na de operatie.