Rundveevoeding

Preventieve diergeneeskunde

Op bedrijven is steeds meer behoefte aan preventieve diergeneeskunde. Voeding is een aspect van het rundveebedrijf dat zeer veel effect heeft op gezondheid, productie en vruchtbaarheid. Misschien kunnen we wel stellen dat 80% van de problemen op een bedrijf voeding (en management)  gerelateerd zijn.

De kennis over voeding en hoe koeien hierop reageren, blijft jaar op jaar toenemen.

Dat houdt in dat ook onze kennis over voeding groeit, waardoor we onze inzichten en adviezen up to date houden. Naast de ons beschikbare specifieke kennis over voeding en voedermiddelen, kunnen we met een aantal hulpmiddelen bepalen of voeding en voermanagement optimaal zijn. We beschikken over een schudbox om de gemengde rantsoenen te beoordelen op hun structuur, een Koster-tester om de drogestof te bepalen, een kuilthermometer om eventuele broei tot 1 meter diep in een kuil te kunnen bepalen. Indien nodig, kunnen wij voor ieder bedrijf een gepaste rantsoenberekening maken.