Paspoort

Chip en paspoort

Sinds 1 juli 2009 is er in de Europese Unie een nieuwe wetgeving van kracht over de identificatie en registratie van paardachtigen. In het kort houdt dit in dat elk paard gechipt moet zijn en een paspoort moet hebben. Deze wetgeving heeft als doel de volksgezondheid te beschermen. Elk paard ouder dan 6 maanden dient een paspoort en chip te hebben. Paarden mogen zonder paspoort niet gehouden en/of vervoerd worden.

Paspoorten voor geregistreerde paarden en pony’s  worden afgegeven door het stamboek van het ras waartoe het dier behoort.  U kunt de paspoortuitgevende instantie benaderen voor meer informatie over het chippen en het aanvraagformulier. Als een paard niet geregistreerd is bij een stamboek, moet het paspoort worden aangevraagd bij het KNHS.

De houder van het paard is diegene die het paard stalt of vervoert.  Als een paard in een pensionstalling staat, wordt de staleigenaar dus ook gezien als ‘houder’.
Het originele paspoort (dus niet een kopie) moet altijd bij het paard zijn. In het geval van een pensionstal, moet het paspoort dus ook daar aanwezig zijn, eventueel in een kluisje of zadelkast. Als het paspoort aan de stalhouder wordt overgedragen, kan men een verklaring opstellen dat het paspoort is afgegeven. Het paspoort is geen bewijs van eigendom!

Medische behandeling

In principe is elk paard bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie, tenzij anders is aangegeven in het paspoort. In dit geval dienen een aantal veel gebruikte diergeneesmiddelen te worden genoteerd in het hoofdstuk ‘medische behandelingen’. Bepaalde diergeneesmiddelen kunnen nooit gebruikt worden, indien het paard geschikt moet blijven voor de slacht.

Het paard kan uitgesloten worden van de slacht door het invullen van de verklaring in deel II van hoofdstuk IX van het paspoort (“niet bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie”).  Deze verklaring moet door een dierenarts en door de eigenaar getekend worden. Als het paard is uitgesloten van de slacht, hoeven diergeneesmiddelen niet meer geregistreerd te worden in het paspoort.

Paspoort kwijt

Als het paspoort verloren of gestolen is, dient een nieuw paspoort aangevraagd te worden.
Indien het paard met de chip geïdentificeerd kan worden, moet een duplicaatpaspoort aangevraagd worden. Kan de identiteit van het paard niet vastgesteld worden, dan kan een vervangend paspoort aangevraagd worden.
Het aanvragen van een duplicaatpaspoort of vervangend paspoort is erg duur en daarbij wordt het paard automatisch uitgesloten van de slacht voor humane consumptie.