Hobby herkauwers

Alle schapen, geiten, lama’s, alpaca’s en (hangbuik)varkentjes die niet professioneel worden gehouden, scharen wij voor het gemak onder “hobby herkauwers”. Onder dit kopje kunt u algemene informatie vinden, o.a. over ontwormen in de aflammertijd. Mocht u andere vragen hebben, neem dan telefonisch contact op.