West Nile Virus

Het West Nile Virus komt in Nederland (nog) niet voor, maar er zijn in het najaar van 2008 in verschillende Europese landen (Italïe, Oostenrijk, Roemenïe en Frankrijk) een aantal gevallen gediagnostiseerd. In Amerika zijn er al veel gevallen bekend.

Verspreiding
De verspreiding van het virus gebeurt via (trek)vogels en de infectie gebeurt door een insectenbeet. Alle zoogdieren kunnen worden besmet en zijn tevens de eindgastheer, wat betekent, dat er geen infectie van het ene dier op het andere dier kan worden overgedragen; dus niet van paard naar paard.
De mug (Culex), die de infectie veroorzaakt, komt voornamelijk voor in een warmer klimaat tijdens de zonsop- en zonsondergang en in de buurt van stilstaand water.
Door klimaatverandering in Europa treedt er een verandering en groei op in de muggenpopulatie, waardoor dit virus zich ook noordelijker in Europa kan verspreiden.
Deskundigen achten de kans groot dat vroeg of laat dit virus ook in Nederland gaat opduiken.
Momenteel lopen alleen paarden die zich (tijdelijk) in Zuid-Europa bevinden een risico.

Symptomen
Na 2 tot 14 dagen na de insectenbeet treedt een aantasting van zenuwcellen op, met name van ruggemerg en hersenen.
Ruim 90 % vertoont geen symptomen na infectie. De overige 10 % vertoont wel symptomen, zoals koorts (niet altijd), depressie, ataxie, hersenverschijnselen, zwakte, spiertrillingen, geen eetlust, coma en (acute) sterfte (25 % – 40 % van de paarden die symptomen krijgen, sterven).

Preventie
Aangezien dit virus overgebracht kan worden naar mensen, is het van belang dat áls er een geval wordt gediagnostiseerd met het West Nile Virus in Nederland, dat dit wordt gemeld aan de autoriteiten.
Door het paard te vaccineren treedt er grotendeels bescherming op tegen de symptomen van het West Nile Virus. De basisvaccinatie kan plaatsvinden vanaf 6 maanden oud en dient te worden herhaald na 3 tot 5 weken. Vervolgens is een jaarlijkse hervaccinatie noodzakelijk voor bescherming.
Naast vaccinatie is muggenpreventie en het binnenhouden van paarden tijdens de schemering belangrijk.

Paarden nieuws