Dierenartsen

Alle dierenartsen leggen zich toe op een of twee diersoorten en volgen daarin regelmatig aanvullend onderwijs. Tijdens de gewone werktijden, maar ook in de nacht- en weekenddiensten kunnen wij u en uw dier hierdoor met actuele, diersoort-specifieke hulp van dienst zijn.

De dierenartsen staan op hieronder afgebeeld. Tevens vindt u ze bij de diersoort waarin ze werkzaam zijn terug.

Dierenartsen gezelschapsdieren


Andrea Raming
Dierenarts

Andrea Raming heeft haar studie in Utrecht gevolgd en werkt zowel in de kliniek in Boshoven/Weert als in Ell. Haar extra aandacht gaat uit naar de internistische patiënt en de cardiologie.
Naast het diergeneeskundige werk is zij ook verantwoordelijk voor een aantal managementtaken binnen de praktijk.


Wilfried Basteijns
Dierenarts

Wilfried Basteijns heeft in Gent gestudeerd. Hij is afwisselend in Ell en in onze kliniek in Boshoven/Weert werkzaam. Hij heeft  de driejarige opleiding dermatologie aan de ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) aan de universiteit van Wenen met succes afgerond. Aan de Universiteit van Liverpool heeft hij tevens zijn certificate in the veterinary dermatology behaald.


Marina Berkers
Dierenarts

Marina Berkers is in 2001 in Gent afgestudeerd en werkt sinds 2002 in Ell. Zij heeft in eerste instantie verdere bijscholing gevolgd op het gebied van orthopedie, maar sinds 2011 verdiept zij zich als tandheelkundig dierenarts. Zij volgde onder andere verschillende ESAVS dentistry cursussen (I, II, IV en V). Zij behandelt nu alle tandheelkundige problemen en verzorgt de gebitssaneringen samen met de tandheelkundige assistentes.


Anne Biesmans
Dierenarts

Anne Biesmans heeft haar studie in Gent gevolgd. Zij heeft verschillende nascholingen gevolgd op het gebied van konijnen en knaagdieren. Haar bijzondere interesse gaat ook uit naar katten.


Klaas Besieux
Dierenarts

Klaas Besieux is eveneens in Gent afgestudeerd en versterkt sinds 2008 ons team. Hij oriënteert zich speciaal op het gebied van de orthopedie en medische beeldvorming (o.a. echografie).


Stef Koolen
Dierenarts

Tijdens zijn studie heeft hij vaker op de praktijk stage gelopen. Na zijn afstuderen in 2009 is hij elders gaan werken. Na verschillende jaren ervaring opgedaan te hebben buiten Limburg, is Stef Koolen weer terug in Ell. Hij houdt zich onder andere bezig met de orthopedie en oogheelkunde.


Lars de Jong
Dierenarts
Sinds vorig jaar is Lars werkzaam in Ell en in Boshoven als dierenarts gezelschapsdieren. Hij heeft een brede interesse in de geneeskunde van honden en katten.

Loes Fila
Dierenarts

Loes is in juni 2016 afgestudeerd in Gent en werkt sindsdien bij ons. Loes wil de diergeneeskunde van de kleine gezelschapsdieren zoals konijnen en cavia's nog meer op de kaart zetten. Zij heeft hiervoor meerdere stages en nascholingen gevolgd. Naast de kleine gezelschapsdieren houdt ze zich ook bezig met de diergeneeskunde van honden, katten en vogels.


Ramon van der Horst
Dierenarts
Ramon is eveneens in Gent afgestudeerd als dierenarts gezelschapsdieren. Hij werkt voornamelijk op de lokatie in Ell.

Dierenartsen paarden


Stan Serrarens
Paardendierenarts

Stan Serrarens werkt als paardendierenarts in Ell sinds 1997 en is erkend keuringsdierenarts.


Emile Gijsen
Paardendierenarts

Emile Gijsen is in 2000 afgestudeerd in Gent, met als afstudeerrichting paard. Na zijn afstuderen is hij bij DAP Ell gaan werken.   


Diane van Rozen
Paardendierenarts

Diane is in juli 2007 afgestudeerd aan de universiteit in Gent met de afstudeerrichting paard.
Na een jaar internship in een paardenkliniek, is ze in 2008 aan het werk gegaan bij Dierenartsenpraktijk Ell.
Ook  zij richt zich hier volledig op de geneeskunde van het paard.


Femke Jacobs
Paardendierenarts

Femke is in januari 2012 afgestudeerd aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht met als differentiatie het studiepad Paard. Na enkele maanden in een paardenkliniek te hebben gewerkt, heeft zij nog in verschillende paardenklinieken ervaring opgedaan. Sinds april 2013 versterkt zij ons team van de paardendierenartsen.

Dierenartsen rundvee


Jos van den Broek
Dierenarts

Jos van den Broek is in 1987 afgestudeerd en houdt zich met name bezig met rundvee en kleine herkauwers.


Gerrit Tacken
Dierenarts

Gerrit Tacken, is afgestudeerd in Utrecht in december 1984. Sinds 1989 is hij werkzaam in Dierenartsenpraktijk Ell als dierenarts voor landbouwhuisdieren in België en Nederland.


Mark de Jong
Dierenarts

Mark de Jong, is afgestudeerd in augustus 1989. Na een half jaar waarneming in een éénmanspraktijk en een half jaar in een gemengde groepspraktijk, is Mark in 1990 terechtgekomen in DAP Heythuysen, vanaf 1992 in de maatschap met allround functies. Na de fusie met DAP Ell in 2003 is hij vooral werkzaam in  rundvee, varkens, algemene praktijk en verantwoordelijk voor de inkoop en de apotheek.


Rik Hendriks
Dierenarts

Rik Hendriks is afgestudeerd op 1 juli 1992 en sinds 1 juli 1993 werkzaam bij Dierenartsenpraktijk Ell, aanvankelijk als algemeen practicus. Geleidelijk is zijn werkterrein grotendeels verplaatst naar de rundvee-diergeneeskunde. Zijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit bedrijfsbegeleiding met als doel de optimalisatie van uw bedrijfsresultaat. Kennis van de voeding en stofwisseling van de koe en inzicht in het bedrijfsmanagement zijn daarbij belangrijke middelen om dat doel te bereiken.


Sonja Potters
Dierenarts

Sonja Potters is in 1990 afgestudeerd en heeft eerst gewerkt bij Dierenkliniek Hoogveld in Echt. Sinds 2014 werkt ze bij Dierenartsenpraktijk Ell. Sonja houdt zich met name bezig met rundvee en kleine herkauwers in de regio Echt en omstreken.  

 


Anita Docters van Leeuwen
Dierenarts
Anita is in juli 2016 afgestudeerd in Utrecht met als differentiatie landbouwhuisdieren. Tijdens haar studeren was ze al vaak op de praktijk aanwezig en vanaf september 2016 is ze dan officieel bij Dierenartsenpraktijk Ell aan het werk gegaan. Naast de begeleiding van varkensbedrijven rijdt ze ook visites naar rundveebedrijven en kleine herkauwers.

Dierenartsen pluimvee


Marc Heijmans
Dierenarts

Marc is in 1991 afgestudeerd als dierenarts in Utrecht. Na aanvullende opleiding tot pluimveedeskundige bij de gezondheidsdienst is hij in oktober 1991 in Dierenartsenpraktijk Ell gaan werken. Sinds 2002 werkt hij fulltime als pluimveedierenarts en houdt zich bezig met vleeskalkoenen, (opfok)legkippen, vleeskuikens, (opfok)vleeskuikenouderdieren en is hij naast collega Bart Stokvis aanspreekpunt voor ISA BV.


Bart Stokvis
Dierenarts

Bart Stokvis is als dierenarts afgestudeerd in 1991. Hij heeft als algemeen practicus gewerkt van 1991 tot 1993 in Assen en in Bergen-Gennep. Van 1993 tot 2000 heeft hij als varkens -en pluimveedierenarts gewerkt voor het fokbedrijf Euribrid in Boxmeer. Vanaf 1 januari 2000 werkt hij in de dierenartsenpraktijk Ell en houdt zich hier voornamelijk bezig met pluimvee. Sinds 1 september 2005 is hij daarnaast werkzaam voor ISA BV (a hendrix-genetics company) in Boxmeer.


Marleen van der Most
Dierenarts

Marleen heeft begin 2015 in Utrecht haar master diploma Diergeneeskunde behaald met als afstudeerrichting Gezondheidszorg landbouwhuisdieren / veterinaire volksgezondheid. Na een eerste kennismaking met Dierenartsenpraktijk Ell en het praktijkgebied tijdens haar afstudeerstage, versterkt zij nu ons team van dierenartsen. Marleen heeft zich volledig toegelegd op de pluimveesector. 

Dierenartsen varkens


Gerrit Tacken
Dierenarts

Gerrit Tacken, is afgestudeerd in Utrecht in december 1984. Sinds 1989 is hij werkzaam in Dierenartsenpraktijk Ell als dierenarts voor landbouwhuisdieren in België en Nederland.


René Pieters
Dierenarts

René Pieters is dierenarts sinds 1990 en na een start als allround practicus voor de landbouwhuisdieren sinds een aantal jaren volledig werkzaam als erkend varkens-dierenarts. Met veel plezier verzorgt hij de diergeneeskundige begeleiding op zowel  zeugen– als vleesvarkensbedrijven.


Emile Gijsen
Dierenarts

Emile Gijsen is in 2000 afgestudeerd in Gent, na zijn afstuderen is hij gelijk bij DAP ELL gaan werken. Zijn interesse en achtergrond bestaat uit de Varkensgezondheidszorg  en Paardengeneeskunde.  Na een aantal jaren vooral in de paardensector werkzaam te zijn geweest is zijn werkterrein nu weer meer verschoven naar het begeleiden van varkensbedrijven.


Anita Docters van Leeuwen
Dierenarts
Anita is in juli 2016 afgestudeerd in Utrecht met als differentiatie landbouwhuisdieren. Tijdens haar studeren was ze al vaak op de praktijk aanwezig en vanaf september 2016 is ze dan officieel bij Dierenartsenpraktijk Ell aan het werk gegaan. Naast de begeleiding van varkensbedrijven rijdt ze ook visites naar rundveebedrijven en kleine herkauwers.

Nieuws