Laboratorium en sectie

In onze eigen sectiezaal en laboratorium worden van maandag tot en met vrijdag dagelijks onderzoeken verricht door onze laboranten Thijs Slaats en Dagmar Arts. Voor een snelle en accurate service is het van belang dat u het onderzoeksmateriaal tijdig aangeleverd heeft.

Openingstijden: 8.00 uur tot 13.00 uur

In dit geval krijgt u nog dezelfde dag de (voorlopige) uitslag via de mail of op de fax. In uitzonderlijke gevallen kan na telefonisch overleg met de pluimveedierenartsen ook na 13:00 uur nog materiaal aangeleverd worden.

Dierenartsenpraktijk Ell is een  HOSOWO-erkende instantie. Dit wil zeggen dat wij door het PVE zijn bevoegd tot het nemen en analyseren van hygiënogrammen in pluimveestallen en broederijen. Tevens zijn wij door deze erkenning bevoegd tot het nemen van monsters in het kader van “Plan van Aanpak Salmonellabestrijding. Dus voor monstername van swabs (pluimveestallen, broederijen, pakststations en pluimveeservicebedrijven), mest (kooihuisvesting) en schoentjes (alternatieve houderij) kunt U bij ons terecht. Deze monsters worden voor ons onderzocht in het eveneens HOSOWO-erkende laboratorium ROBA in Deurne.

Pluimvee nieuws