Keuringen van Paarden/Ponies

Bij de aan- en verkoop van paarden is de veterinaire keuring een belangrijk onderdeel. Het helpt de toekomstige eigenaar bij het nemen van de beslissing over aan- en verkoop.
Door middel van de keuring wordt zo nauwkeurig mogelijk geprobeerd een schatting te maken van mogelijk te verwachten problemen in de toekomst; echter is het niet mogelijk alles uit te sluiten.

De keuring kan uiteenlopen van een eenvoudig klinisch onderzoek tot een zeer uitgebreid onderzoek met aanvullende diagnostische apparatuur.

Klinische keuring
Bij een klinische keuring vindt er een gedegen lichamelijk onderzoek plaats met de nadruk op hart en bloedvaten, longen, ogen, mond, darmstelsel en zenuwstelsel.
Tevens vindt er een grondig onderzoek plaats van het bewegingsapparaat van het paard. Hierbij wordt het paard in beweging beoordeeld op de harde en zachte ondergrond, op de rechte lijn en op een volte. Daarbij worden ook buigproeven uitgevoerd van de  afzonderlijke benen.
Bij voorkeur worden deze keuringen uitgevoerd op de praktijk, waar de omstandigheden optimaal zijn en wij alle benodigde faciliteiten ter beschikking hebben.
De keuringen worden uitgevoerd door een erkend keuringsdierenarts of door een erkend paardendierenarts.
Een erkend keuringsdierenarts is door een onafhankelijke instantie getoetst op zijn geleverde kwaliteit en daarnaast zijn ook de aanwezige faciliteiten beoordeeld op hun kwaliteit.

Röntgenologische keuring
De klinische keuring kan uitgebreid worden met een röntgenologisch onderzoek, waarbij met onze geavanceerde apparatuur radiologische beelden van het paard worden gemaakt, die door ons direct worden beoordeeld en met u worden besproken.
De digitale beelden worden, na bespreking met u, gebrand op een CD en met u meegegeven. Dit biedt u de mogelijkheid de beelden thuis te bekijken of met eventuele koper of verkoper nogmaals te bekijken.

Aanvullende onderzoeken

Laryngoscopie
Hierbij vindt met een flexibele endoscoop nader onderzoek plaats van de voorste luchtwegen en keelholte. Indien klinisch onderzoek daartoe aanleiding geeft kan direct  nader onderzoek van de voorste luchtwegen worden uitgevoerd.

Bloedonderzoek
Er bestaan verschillende mogelijkheden voor bloedonderzoek. Het kan gaan om een algemeen bloedonderzoek om de gezondheid van het paard te controleren of een specifiek onderzoek bijvoorbeeld om export geschiktheid, naar bepaalde landen, te controleren.
Desgewenst kan ook een dopingonderzoek plaatsvinden bij aan- en verkoop van paarden.

Aan het einde van de keuring wordt een keuringsrapport ingevuld, waarin de bevindingen worden vastgelegd en dat zowel door de keuringsdierenarts als de opdrachtgever wordt ondertekend.

Paarden nieuws