Kalkoen

Het begeleiden van kalkoenbedrijven vraagt om een specifieke kennis van deze houderij en de sector. Een substantieel deel van de Nederlandse kalkoenbedrijven wordt begeleid door dierenartsenpraktijk Ell. Bovendien verrichten wij onderzoeken voor kalkoenbroederij Coolen B.V. Tevens is er regelmatig contact met voerfabrikanten en voervoorlichters en wordt er op vaste basis overlegd met collega’s binnen het V.O.K. (veterinair overleg kalkoenen). Hierdoor blijven we op de hoogte van wat er speelt in de sector en kunnen we u optimaal advies geven.

Pluimvee nieuws