Identificatie en registratie

Als eigenaar van schapen en geiten bent u verplicht om een registratie en administratie van uw dieren bij te houden. Uw dieren moeten geregistreerd zijn bij Dienst Regelingen die ervoor zorgt dat u een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) en relatienummer toegewezen krijgt.

Alle schapen en geiten geboren na 9 juli 2005 moeten twee merken in het oor hebben. Van alle dieren die na 1 januari 2010 geboren zijn moet een van deze merken elektronisch zijn. Allebei de merken moeten uiterlijk zes maanden na de geboortedatum van het dier aan- of ingebracht zijn.

Gele merken zijn niet elektronisch, hierop staan:

  • De letters NL
  • UBN van het geboortebedrijf
  • Een uniek volgnummer

Een tatoeage is ook een oormerk. Deze bestaat uit de letters NL gevolgd door het UBN van het geboortebedrijf en een volgnummer. De tekens moeten goed leesbaar zijn. Bij meer dan 15 tekens mag het oormerk over 2 oren verdeeld worden.

Klik hier voor meer informatie.

Rundvee nieuws