Droes

Droes is een besmettelijke ziekte, die wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococcus Equi.
De ziekte kan bij ieder paard voorkomen, maar jonge dieren lopen meer risico (groepshuisvesting). Nadat een dier de infectie met de bacterie heeft doorgemaakt, is het dier langere tijd immuun.

Verspreiding
De kiem kan in de omgeving slecht overleven. Enkel bij hoge vochtigheid en afgeschermd van zonlicht blijft de bacterie leven (bijv. in etter kan de bacterie een jaar overleven). Besmetting gebeurt door direct contact met besmette paarden of besmette materialen.
Nadat een infectie heeft plaatsgevonden treden  2 -21 dagen later de klinische symptomen op. Het paard kan tot 2 maanden na klinisch herstel de bacterie uitscheiden.
Daarom is het van belang, dat een paard in quarantaine wordt gehouden na een infectie om besmetting van andere paarden te voorkomen.

Symptomen
Optredende symptomen zijn koorts, ontsteking van de neus- en het keelslijmvlies, waardoor neusuitvloeiing en hoesten optreden en zeer kenmerkend is de zwelling van de lymfeklieren tussen en achter de kaaktakken, welke gaan ontsteken en vaak abcederen. De abcessen rijpen in 10 tot 14 dagen en breken vaak naar buiten door.
Door druk op de keelholte kunnen slikproblemen ontstaan, waardoor het paard stopt met eten en drinken. Meestal duurt de aandoening een maand, maar in ernstige gevallen kan de ziekte tot wel 3 maanden duren. Soms kunnen complicaties optreden, zoals verspreiding van de ziektekiem via de bloedbaan, waardoor ook in de buikholte abcessen kunnen ontstaan. Dit laatste komt gelukkig zelden voor.

Preventie
De besmette paarden dienen zo snel mogelijk in quarantaine te worden geplaatst om aantasting van andere paarden te voorkomen. De verzorger dient daarbij zorgvuldig om te gaan met de eigen hygiëne (stofjas gebruiken, handenwassen, etc.). Het is van belang, dat het paard blijft eten (eventueel vloeibaar), drinken en veel rust  krijgt. Temperatuurcontrole van de andere paarden is noodzakelijk om infecties bij andere paarden vroeg te kunnen diagnostiseren.

Paarden nieuws