Ziekten

Van enkele ziekten kunt u hieronder een korte beschrijving vinden. Twijfelt u over de gezondheid van uw dier of heeft u gewoon een vraag neem dan contact op met de praktijk.

Blauwtong

Virusziekte die overgebracht wordt door mugjes.

Schapen worden erg ziek. Ze krijgen hoge koorts, worden  algemeen ziek, hebben neusuitvloeiing en men kan verwonding zien in de bek, de tong kan blauw worden. Ook vochtophoping rondom kop en buik worden vaak gezien. De kroonranden kunnen gezwollen zijn. Bij verschijnselen is alleen ondersteunende therapie in te zetten, wel kunnen dieren preventief tegen deze vervelende ziekte geënt worden.
 

Q-koorts

Besmette dieren vertonen meestal geen verschijnselen. Abortus van de lammeren is het meest opvallende verschijnsel. Daarbij kunnen ook dode of slappe lammeren worden geboren.

Vaccinatie voor Q-koorts is verplicht voor bedrijven met melkschapen en melkgeiten of lammetjesaaidagen. Ook kinderboerderijen, dierentuinen, zorgboerderijen en houders van schapen in rondtrekkende kuddes dienen hun dieren te vaccineren.

Hobbyhouders met minder dan 50 dieren hoeven deze niet te vaccineren maar mogen dit wel.
 

Parasieten

 • Trichostrongylus + Teladorsagia
  Deze wormsoorten zijn spoelwormen die in de dunnen en dikke darm van het schaap zitten.  Ze veroorzaken diarree en groeivertraging.
 • Nematodirus
  Komt voornamelijk voor in het voor- en najaar. Voornamelijk bij lammeren die waterdunne diaree hebben. Bij een chronische infectie vermageren dieren. Er kan sterfte optreden.
 • Lebmaagworm (Haemonchus)
  Komt voornamelijk voor in de zomer en herfst. In tegenstelling tot alle andere wormen veroorzaakt de lebmaagworm geen diarree!!
  U ziet dieren die sloom en lusteloos zijn. Als u goed kijkt zijn de slijmvliezen bleek en staat er vocht tussen de kaken. Door bloedarmoede sterven er dieren, dit kan heel erg snel gaan.
 • Lintworm
  Leidt zelden tot klachten, komt voornamelijk bij lammeren voor.
 • Leverbot
  Komt niet heel vaak voor . De leverbot tast de lever aan waardoor dieren minder goed groeien. De slijmvliezen kunnen geel kleuren bij een ernstige aantasting van de lever. Er kunnen dieren aan sterven.
 • Coccidiose (Eimeria)
  Komt bijna uitsluitend bij lammeren voor, oudere schapen hebben resistentie opgebouwd. We zien deze parasiet vaak in combinatie met spoelwormen, voornamelijk nematodirose. Dieren hebben diarree, soms met bloed en vermageren. Bij een heftige infectie kunnen dieren sterven. 

Mestonderzoek in ons laboratorium
In ons laboratorium kunnen wij mest onderzoeken van uw dieren. Dit kan om te kijken of uw dieren besmet zijn met maag-darmwormen of coccidiose of om te kijken of het ontwormen van uw dieren succesvol is geweest.
 

Myasis

De blauwgroene bromvlieg Lucilia sericata veroorzaakt Myiasis of huidmadenziekte. Deze vlieg legt eitjes in de wol van schapen. Als er maden uit deze eitjes komen vreten ze zich letterlijk in het schaap, een hele vervelende aandoeing dus. Vanaf het vroege voorjaar kan het voorkomen en is lastig te voorkomen. Het baden van de schapen is een optie. Vindt u de eitjes of maden op het schaap dan is het belangrijk hier zo snel mogelijk iets aan te doen.  
  

Rotkreupel

Rotkreupel wordt veroorzaakt door twee bacteriën die voornamelijk in de tussenklauwspleet en loszittende hoorndelen van het klauwtje gaan zitten. Dieren worden kreupel en u ziet ze grazen op de voorknieën. Als u ruikt aan de klauwtjes neemt u een kenmerkende geur waar.

In de aanpak van rotkreupel zijn behandeling, klauwverzorging, een droge omgeving en omweiden erg belangrijk. 
 

Zere bekjes (Ectyma)

Door een pokkenvirus-infectie kunnen beschadigingen en korsten aan de slijmvliezen ontstaan. Meestal zitten de korsten rondom bek en neus van lammeren. Het uier van de ooi kan ook door de lammeren besmet raken, dit kan ervoor zorgen dat de ooi de lammeren minder goed laat drinken.

Er is geen behandeling mogelijk wel kunnen de korsten sneller indrogen door gepaste aanpak.

Let op! Dit virus is verdraagbaar naar de mens! Was dus goed uw handen! 
 

"Het bloed" (Clostridium-enterotoxaemie)

Het bloed wordt veroorzaakt door een bacterie in de darm. Meestal vallen de beste lammeren letterlijk om. Acute sterfte treedt op door snel vrijkomen van gifstoffen in het bloed. Behandeling komt vaak te laat, dus voorkomen is beter dan genezen. U kunt uw ooien enten zodat de lammeren via de biest beschermd worden. Treedt de ziekte bij oudere lammeren op dan kunnen deze ook geënt worden. 
 

Zomerlongontsteking

Ondanks dat het om “zomerlongontsteking” gaat komt de ziekte niet alleen in de zomer voor. Schapen van alle leeftijden kunnen ziek worden, het komt bij lammeren nogal eens rondom spenen voor. De pasteurella bacterie zorgt voor een snelle afgifte van gifstoffen. We zien acute sterfte voordat er dieren met longontsteking zijn, daarna verschijnselen als een pompende ademhaling en neusuitvloeiing. Het voorkomen van deze ziekte kan doormiddel van een enting.
 

Oogleden

Lammeren kunnen met afwijkingen aan de oogleden geboren worden. Krullen de oogleden naar binnen dan kunnen we dit doormiddel van krammetjes op de oogleden verhelpen. Is een oog ontstoken dan is er een goede oogzalf die ingezet kan worden.
 

Rundvee nieuws