Vaccinatie

Ook uw konijn moet jaarlijks gevaccineerd worden om gezond te blijven. Het maakt niet uit of hij binnen of buiten zit, aangezien de infecties overgebracht kunnen worden door onder andere muggen. De vaccinatie beschermt tegen myxomatose en RHD1 (rabbit heamorrhagic disease). Een eenmalige injectie geeft bescherming voor een jaar.
Sinds december 2015 komt er een nieuwe variant van RHD voor in Nederland, nl RHD2. Hiertegen is een vaccin beschikbaar dat per 10 doses verpakt zit. Hiervoor organiseren wij entspreekuren. Dit vaccin moet elk half jaar herhaald worden.

Myxomatose
Myxomatose is een virusziekte bij konijnen die overgebracht wordt door stekende insecten zoals muggen en vlooien. Het myxomatosevirus is verwant aan het pokken virus. Het geeft na intrede in het lichaam eerst zwellingen aan mond, oogleden en anus en vervolgens aan de oren. Na ongeveer een week krijgt het konijn vaak longonsteking wat meestal dodelijk is.

RHD1
Viraal heamorrhagisch syndroom (VHS ook wel RHD: rabbit heamorrhagic disease) oftewel bloederziekte is een virusziekte bij konijnen die overgebracht wordt door direct contact, via besmet groenvoer of via stekende insecten zoals vlooien of muggen. Besmette konijnen worden ernstig ziek en overlijden meestal binnen 24 tot 48 uur. Hiertegen is geen behandeling mogelijk.

RHD2
Rabbit heamorrhagic disease de nieuwe variant is al langer in o.a. Frankrijk bekend, maar kwam hier nog niet voor. Besmetting leidt tot een ernstig ziek konijn. Er kunnen klachten van benauwdheid, zenuwsymptomen en bloedingen voorkomen. Bij deze variant overlijden de konijnen vaak na 3 tot 5 dagen. Ook hier is geen behandeling mogelijk.

Nieuws