Influenza – Griep bij het paard

Influenza (ook wel griep genoemd) wordt veroorzaakt door het paarden-influenzavirus. Dit virus veroorzaakt een infectie van de voorste luchtwegen.

Verspreiding
De verspreiding van het virus onder paarden gebeurt voornamelijk via direct contact. Om die reden zijn verzamelplaatsen vaak een belangrijke infectiebron.
De virusuitscheiding gebeurt tot 5-6 dagen na infectie via neusvocht.

Symptomen
Hoge koorts, suf, verminderde prestaties, weinig eetlust, waterige neusuitvloeiing en een droge hoest zijn de meest voorkomende symptomen. De ziekteduur bedraagt normaal 2 tot 10 dagen.
Soms kan er een bacteriële complicatie optreden, waardoor de neusuitvloeiing dikker en gekleurd wordt en het paard een meer rochelende hoest kan vertonen. In dit geval kan de ziekteduur langer aanhouden.

Preventie
Vaccinatie tegen influenza zorgt voor een bescherming van het paard tegen de ziektesymptomen, maar niet tegen de infectie. Het paard kan besmet worden met het influenzavirus, maar door opgebouwde antistoffen is het paard grotendeels beschermd. Daarom is het van belang altijd alle dieren bij u op stal te vaccineren!!
Vaccinatie begint met een basisvaccinatie, waarbij een dier vanaf 5 maanden oud een eerste inenting krijgt, die na 3-12 weken wordt herhaald. Een half jaar na de tweede vaccinatie vindt de derde enting plaats, waarmee de basisvaccinatie voltooid is. Vervolgens is een jaarlijkse hervaccinatie noodzakelijk om het dier te beschermen.
De beste periode om dat te doen is: september – november.

Bij internationale wedstrijden bent u verplicht het paard 2-jaarlijks te laten vaccineren tegen influenza; dus steeds binnen  6 maanden herhalen.

Paarden nieuws