Gynaecologie

Dierenartsenpraktijk Ell staat voor een enorme ervaring en professionaliteit bij de drachtigheidsbegeleiding van merries. Vanaf het ontstaan van de kunstmatige inseminatie  en het toepassen op onze Nederlandse merries spelen wij, samen met de door ons begeleide dekstations, een belangrijke rol in dit proces en hebben mede hierdoor een schat aan ervaring.

Allereerst wordt bij de merrie gecontroleerd of er een goede constitutie en sluiting van de vulva is.Vervolgens wordt er een nauwkeurig inwendig onderzoek verricht. Door rectale palpatie en echografische beeldvorming wordt het inwendige geslachtsapparaat beoordeeld. Hierbij wordt bepaald of de merrie geschikt is voor inseminatie.Eventuele afwijkingen worden vastgesteld en indien nodig wordt aanvullend onderzoek verricht. Vervolgens wordt bepaald op welk moment de inseminatie het beste kan plaatsvinden.

Bacteriologisch onderzoek
Indien het echografisch onderzoek of de historie van de merrie daar aanleiding voor geeft, kan ter controle een slijmmonster worden genomen van de baarmoeder.
Dit onderzoek vindt in ons eigen laboratorium plaats. Het grote voordeel hiervan is, dat binnen 48 uur een voorlopige of definitieve uitslag bekend is met een eventuele gevoeligheidstest. De behandeling van de gevonden afwijking kan dan nog in dezelfde hengstigheid worden uitgevoerd.

Sluiting Vulva
De sluiting van de vulva wordt voorafgaand aan de inseminatie van de merrie gecontroleerd. Dit is om luchtzuigen via de vagina uit te sluiten. Merries met een slecht sluitende vulva hebben een veel lager drachtigheidspercentage door een vergrote kans op opbreken tijdens de dracht en een grotere kans op baarmoederontsteking. Bij het aantreffen van deze afwijking wordt dit besproken met de eigenaar en kan de slechte sluiting door middel van een zogenaamde Caslickoperatie worden gecorrigeerd.

Diepvriessperma en low-dose inseminatie
In onze praktijk wordt veel gebruik gemaakt van diepvriessperma en eventueel van low-dose inseminatie. Dit vereist een secure begeleiding van de merries. Deze begeleiding doen we, in tegenstelling tot de begeleiding voor vers sperma, alleen op onze dekstations.
De drachtigheidspercentages van diepvriessperma benaderen de drachtigheidspercentages van vers sperma.

Drachtigheidsonderzoek en tweeling preventie
De drachtcontrole bij de merrie wordt gedaan met behulp van echografie en vindt plaats 14-17 dagen na de eisprong van de merrie. Het grote voordeel van deze vroege vaststelling van de dracht is, dat bij eventuele tweelingdracht, tijdig ingegrepen kan worden. Immers tweelingdracht is ongewenst, gezien de grote kans op abortus van beide vruchten.
Een tweede echo-controle vindt plaats op ongeveer 4 weken na KI of eisprong waarbij de hartslag van het embryo al vastgesteld kan worden.

Neem voor een professionele begeleiding van uw merrie contact op met ons, of met een van de door ons begeleide dekstations.  

Paarden nieuws