De geitenhouderij

De geitenhouderij is binnen onze dierenartsenpraktijk een jonge tak. De professionele geitenbedrijven hebben de laatse jaren een flinke schaalvergroting doorgemaakt. De rol van de dierenarts is daardoor ook veranderd.

De werkzaamheden van de dierenarts op het geitenbedrijf bestaan nu voornamelijk uit preventieve handelingen. De volwassen geiten en lammeren moeten regelmatig geёnt worden waarbij wij de beschikking over een naaldloos-injectie systeem hebben. Hierdoor wordt de eventuele ziekteoverdracht tijdens het vaccineren tot bijna 0 gereduceerd. Dit heeft grote voordelen voor het bedrijf, verspreiding van ziekten wordt immers voorkomen.
Om te controleren of de melkgeiten drachtig zijn kunnen de geiten met echografie onderzocht worden. Hiervoor komen wij met eigen echo-apparatuur naar het bedrijf.
Niet alleen handelingen, maar ook een grondige inspectie van de dieren en regelmatig contact met de veehouder is van groot belang voor de diergezondheid op het bedrijf

De geitensectie heeft ons eigen professioneel laboratorium ter beschikking waar verschillende monsters onderzocht en secties verricht kunnen worden. Hierdoor hebben we uitslagen altijd snel tot onze beschikking en kunnen we snel handelen. Wij zorgen altijd voor een advies op maat, ook voor uw benodigde medicijnen en ontwormingsmiddelen.

Onze dierenartsen werkzaam binnen de geitenhouderij houden hun kennis en kunde optimaal op peil. Ze zijn goed op de hoogte van de bestaande gezondheidsprogramma’s en hebben goede contacten met de tweedelijns gezondheids instanties zoals de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Rundvee nieuws