Geit

Normaal waarden

Gewicht  

Dwerggeit  20-30 kg

   

Schoft 65-80 cm 45-85 kg

Ademhaling   12-15 slagen per minuut
Hartslag   70-90 slagen per minuut
Temperatuur   38,5-40,5 ˚C
Wateropname   1,5-2,0 liter per kg voer
Draagtijd   146-157 dagen, gemiddeld 150 dagen

Rundvee nieuws