Equine infectieuze anemie (EIA)

Verspreiding
De ziekte wordt verspreid door bloedzuigende insecten en ook via de placenta. Een drachtige merrie kan haar veulen dus besmetten.
De ziekte kan niet van paard tot paard worden overgedragen.

Symptomen
Bloedarmoede, koorts, zenuwsymptomen en circulatiestoornissen zijn symptomen die optreden na infectie.
Na een acute infectie treden symptomen over het algemeen op na 1 tot 3 weken, waarbij de paarden in korte tijd kunnen overlijden.
Als een dier tijdens de ziekte niet overlijdt, wordt het ziektebeeld chronisch met onder andere volgende symptomen; perioden met koorts, gewichtsverlies en oedeem van borst en benen.
Paarden kunnen de infectie echter ook zonder duidelijke klinische symptomen doormaken.
Als een dier eenmaal is geïnfecteerd, wordt het dier drager van het virus en vormt het een potentiële besmettingsbron.

EIA is een aangifteplichtige handelsziekte. Dit betekent, dat er van een verdenking een melding moet worden gemaakt. Een bedrijf waar EIA geconstateerd is, wordt geblokkeerd totdat er geen seropositieve dieren meer aanwezig zijn.
Voor export moeten dieren vrij zijn van EIA. Paarden testen op de aanwezigheid van EIA gebeurt door middel van antistoffen controle in het bloed en is een betrouwbare methode.

Behandeling
Er is geen adequate behandeling mogelijk voor de ziekte en er is geen vaccin beschikbaar.

 

Paarden nieuws