Chippen hond verplicht

Elke hond die na 1 april 2013 is geboren, moet voor de leeftijd van 7 weken gechipt worden en voor de 8e week geregistreerd worden door de fokker.

Elke hond die na 1 april 2013 in Nederland geïmporteerd wordt, moet binnen 2 weken geregistreerd worden op naam van de houder. Onder houder wordt verstaan: de persoon waar de hond verblijft.

Indien een hond van "houder" wisselt, moet de oude "houder" de hond afmelden en binnen 2 weken moet de nieuwe "houder" de hond registreren op zijn naam.

U koopt een hond...

Als u een hond koopt die na 1 april 2013 in Nederland is geboren, moet u navragen of de hond gechipt is en hiervan een registratiebewijs kunnen overleggen. U moet de hond binnen 2 weken op uw eigen naam registreren.

Als u een hond koopt die na 1 april in Nederland is geïmporteerd, dan moet u de hond binnen 2 weken registreren op uw naam. De chip moet aan de ISO normen voldoen.

U verkoopt een hond...

Als u een hond verkoopt die na 1 april 2013 is geboren, moet u deze hond zelf afmelden en de nieuwe houder moet de hond binnen 2 weken aanmelden.

Uw hond overlijdt...

Als uw hond, die na 1 april 2013 is geboren of geïmporteerd, komt te overlijden dan bent u verplicht om de hond af te melden bij de databank waar hij is ingeschreven.

Nieuws